La pràctica de la meditació ens permet aconseguir un estat d’equilibri, serenitat i harmonización que ens ajudarà a superar amb més eficàcia els reptes que la vida ens presenta. Aprenem a ser observadors, a veure les coses des d’una perspectiva més global i per tant a trobar les solucions a les adversitats que ens van arribant. A través de la meditació connectem amb el nostre veritable potencial, assaborim un estat de benestar i descobrim el sentit de la felicitat.

La Meditació és una pràctica que ens ofereix la possibilitat de conèixer-nos millor, descobrint com són els nostres pensaments i emocions, i que manera ens afecten Aprenem a estar amb nosaltres mateixos i ha utilitzar els nostres propis recursos