El dilluns, 25 de setembre, és festiu a Barcelona, per festes de la Mercè i, per tant, no hi haurà classes.