SATYAM SYSTEM®

És un mètode registrat que es caracteritza per ser dinàmic, fluït i progressiu, que permet al practicant obtenir tonificació, flexibilitat i força muscular, obertura i correcció postural. Facilita la concentració i la consciència del moviment on el practicant obté un clar control sobre el seu cos i la seva ment. Mitjançant la forma de practicar les postures i la respiració equilibrada que se segueix en el Satyam System®, s’aconsegueix un bon estat anímic i una serenitat mental notòria.

Malgrat ser intens és un mètode respectuós amb el cos, i es practica sense crear ni tensió muscular ni esforç físic. Per tant pot ser practicat per tot tipus de persones i permet que aquestes avancin en la seva pràctica seguint el ritme natural del seu propi cos.

El practicant de Satyam System® experimenta en poc temps una millora considerable en la salut física, mental i emocional.

Altres activitats

SATYAM SYSTEM®

Mètode registrat que es caracteritza per ser dinàmic, fluït i progressiu

Formación de profesores

Cursos fieles a la esencia del yoga, serios y de reconocida calidad pedagógica

Meditación

Conectamos con nuestro verdadero potencial, saboreamos un estado de bienestar y descubrimos el sentido de la felicidad.

Viajes a la Índia

Viajes espirituales a la India

Clases particulares

Para los que deseen una enseñanza personalizada. Para mejorar y profundizar en tu práctica personal. En caso de lesiones o problemas estructurales.

Seminarios

Preparamos encuentros para la práctica del yoga