Satyam Yoga

SATYAM SYSTEM® és un mètode registrat que es caracteritza per ser dinàmic, fluït i progressiu, que permet al practicant obtenir tonificació, flexibilitat i força muscular, obertura i correcció postural. Facilita la concentració i la consciència del moviment on el practicant obté un clar control sobre el seu cos i la seva ment. Mitjançant la forma de practicar les postures i la respiració equilibrada que se segueix en el Satyam System®, s’aconsegueix un bon estat anímic i una serenitat mental notòria.

Malgrat ser intens és un mètode respectuós amb el cos, i es practica sense crear ni tensió muscular ni esforç físic. Per tant pot ser practicat per tot tipus de persones i permet que aquestes avancin en la seva pràctica seguint el ritme natural del seu propi cos.

El practicant de Satyam System® experimenta en poc temps una millora considerable en la salut física, mental i emocional.